ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό
για κωφούς και βαρήκοους μαθητές

Η σύλληψη της βασικής ιδέας και ο σχεδιασμός της δομής του Γενικού Περιβάλλοντος Διεπαφής (General User Interface) του εκπαιδευτικού λογισμικού Ειδικής Αγωγής Μαθηματικά με Νόημα για κωφούς μαθητές δημοτικού σχολείου στηρίχθηκε στα όσα αναφέρονται στο «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών», στο «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών» και στο «Πρόγραμμα Σπουδών Ειδικής Αγωγής Κωφών» για τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τις διδακτικές - μαθησιακές δραστηριότητες και την αξιολόγηση της διδασκαλίας του μαθήματος.
Σημείο αφετηρίας του εκπαιδευτικού λογισμικού Ειδικής Αγωγής Μαθηματικά με Νόημα είναι, αφενός, οι συγκεκριμένες αδυναμίες, εμπόδια (και αντιστάσεις) ή ανεπάρκειες της διδασκαλίας στο σημερινό σχολείο και, αφετέρου, οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστές στην εκπαίδευση. Η διδασκαλία με τη συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες της μάθησης, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές πλούσια μαθησιακά περιβάλλοντα τόσο για την ολοκλήρωση των γνώσεών τους όσο και για την απόκτηση των γνώσεων ελέγχου μέσα από την επίλυση προβλημάτων.

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (CD-ROM)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Mathimatika Dhmotikou back

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7