Αρχαία με Νόημα

Αρχαία με Νόημα Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη: Προβλήματα Ακοής

Το πρόγραµµα ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου για να καλύψει τις ανάγκες µαθητών Γυµνασίου µε κώφωση ή προβλήµατα ακοής.  Το πρόγραµµα προσφέρεται για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Παράλληλα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας όλων των τάξεων του Γυµνασίου, καθώς και της ιστορίας της Α’ Γυµνασίου. Το διδακτικό υλικό είναι οργανωµένο ανά συγγραφέα (5 ενότητες για τον Ηρόδοτο και 4 για τον Όµηρο). Ο µαθητής καλείται να επιλέξει συγγραφέα και στη συνέχεια ενότητα. Οι ενότητες προσεγγίζονται µε οµοιόµορφο τρόπο. Με την επιλογή µιας ενότητας ο µαθητής µπορεί:
• να παρακολουθήσει βίντεο στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ) που υποστηρίζει ένα εισαγωγικό κείµενο που εµφανίζεται και σε γραπτή µορφή. Το κείµενο αυτό εισάγει το µαθητή στα πρόσωπα και στα γεγονότα της ενότητας. Με αυτό είναι συνδεδεµένο σε µορφή υπερκειµένων όλο το διαθεµατικό υλικό που σχετίζεται µε την ενότητα (εγκυκλοπαιδικά κείµενα, φωτογραφικό υλικό από Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, λογοτεχνικά κείµενα, διασυνδέσεις µε το διαδίκτυο κ.λπ.). Επιπλέον το κείµενο εκφωνείται. 
• να επιλέξει από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού το εικονίδιο «Παράλληλα κείµενα»  και να παρακολουθήσει βίντεο στην ΕΝΓ που υποστηρίζει το κείµενο της οθόνης. Το κείµενο αυτό αποτελεί πρωτότυπη απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα αποσπάσµατος κειµένου του συγγραφέα. Ο µαθητής µπορεί είτε να επιλέξει το Αρχαίο κείµενο (Α) ή το Νεοελληνικό κείµενο (Ν) και να παρακολουθήσει το σχετικό βίντεο στην ΕΝΓ, είτε να επιλέξει τα Παράλληλα κείµενα (ΑΝ) όπου το αρχαίο κείµενο και η νεοελληνική απόδοση είναι παράλληλα και στοιχισµένα. Κάθε λέξη του αρχαίου κειµένου είναι σχολιασµένη (γραµµατική αναγνώριση) και πατώντας επάνω σε κάθε πρόταση ο µαθητής µπορεί να παρακολουθήσει βίντεο στην ΕΝΓ. Επιπλέον τα παράλληλα κείµενα εκφωνούνται.
• να επιλέξει από τη µ όνιµη µπάρα του λογισµικού το εικονίδιο «Γλωσσικές παρατηρήσεις», για να µεταβεί στην οθόνη µε τα παράλληλα κείµενα όπου πατώντας επάνω στις πράσινες λέξεις του αρχαίου κειµένου ο µαθητής διαβάζει παρατηρήσεις που αφορούν σε γραµµατικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόµενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την προώθηση της παράλληλης διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας (από το πρωτότυπο) και Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας (από µετάφραση). 
• να επιλέξει από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού το εικονίδιο «Ασκήσεις», για να µεταβεί σε κατάλογο που συγκεντρώνει όλες τις Γλωσσικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας, καθώς και τις συνοδευτικές Ασκήσεις που επιτρέπουν την εµπέδωση της διδαχθείσας ύλης.  
Το λογισµικό παρέχει επιπλέον στο µαθητή τις ακόλουθες δυνατότητες:
Λεξικό: που υποστηρίζει όλο το λεξιλόγιο των παράλληλων κειµένων και των ασκήσεων του λογισµικού. 
Βιβλιοθήκη: που συγκεντρώνει σε ηλεκτρονικά βιβλία όλο το διαθεµατικό υλικό του λογισµικού (π.χ. αρχαία και σύγχρονη τέχνη, αρχαίοι άτλαντες, τεχνολογία, λογοτεχνία). 
Εισαγωγή στον κάθε συγγραφέα: όπου ο µαθητής µπορεί να διαβάσει πληροφορίες π.χ. για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, το οµηρικό ζήτηµα, τις διαλέκτους της Αρχαίας Ελληνικής, καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Αρχαία με Νόημα (CD-ROM)

Αρχαία με Νόημα (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ)

Αρχαία με Νόημα (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Αρχαία με Νόημα (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

 

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7