Γλώσσα Α' - Γ' Δημοτικού, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία

Γλώσσα Α' - Γ' Δημοτικού
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό
για μαθητές με κινητική αναπηρία

Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως «όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισμική ή κοινωνική τους  ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα σε ένα σχολείο για όλους. Η παροχή ίσων ευκαιριών υπερβαίνει την ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, περιλαμβάνοντας και τη διαφοροποίηση-προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά.» (Λαμπροπούλου, Βενέτα, 2004, σελ. i).
Στο πλαίσιο της προώθησης των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δημιουργήθηκε και το παρόν λογισμικό. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό επιδιώκει την εισαγωγή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Βασικός σκοπός του λογισμικού είναι να υποστηρίξει και να ενισχύσει τα υπάρχοντα μέσα διδασκαλίας και όχι να τα υποκαταστήσει. Για το λόγο αυτό απαιτείται σωστή κατανόηση του υλικού από το διδάσκοντα και το μαθητή, ώστε να λειτουργήσει παράλληλα με τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές μεθόδους και να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό που περιέχεται στο CD-ROM, εμπεριέχει στοιχεία θεωρίας, ασκήσεις και διαδραστικό υλικό, ώστε να ενισχύσει τη διδακτική και μαθησιακή πράξη, είτε ως μέρος του ημερησίου προγράμματος, είτε ως «εργαλείο» επανάληψης και εμπέδωσης της διδακτικής ύλης. Το παρόν βιβλίο καθηγητή περιέχει όλο το υλικό, το οποίο υπάρχει και στο CD, καθώς και τις λύσεις των ασκήσεων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκαλο να μελετήσει τα αντικείμενα που  παραθέτονται στο λογισμικό, ούτως ώστε να τα εντάξει καλύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιάστηκε για μαθητές με κινητικές δυσκολίες και συνδυάζει τη δομή και τη λειτουργικότητα του βασικού λογισμικού, με τις κατάλληλες μετατροπές ωστόσο, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα αυτά να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ασκήσεις και τις διαδραστικές εφαρμογές. Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, βασίζεται στη λογική της ελάχιστης χρήσης του ποντικιού και του πληκτρολογίου. Έτσι όλες οι ασκήσεις είναι έτσι  σχεδιασμένες, ώστε να απαιτούν τη μικρότερη δυνατή κινητική δραστηριότητα από πλευράς χρήστη, χωρίς να χάνουν το παραμικρό από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο.

 

ΓΛΩΣΣΑ Α' - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (CD-ROM)

ΓΛΩΣΣΑ Α' - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

ΓΛΩΣΣΑ Α' - Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7