Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία

Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου
Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό
για μαθητές με κινητική αναπηρία

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εύκολη χρήση και τη μετάδοση γνώσης. Ο σχεδιασμός αυτός διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και μέσω της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το εκπαιδευτικό λογισμικό ο μαθητής βιώνει τις έννοιες της Γεωγραφίας στις οποίες θα πρέπει να εκπαιδευτεί και κατανοεί την διδακτέα ύλη. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για χρήση μέσα σε σχολικό περιβάλλον από άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα των άνω άκρων και στοχεύει στην αναβάθμιση της διδασκαλίας που πραγματοποιείται μέσα στην τάξη.
Το λογισμικό είναι στο σύνολό του στην Ελληνική γλώσσα και έχει προσεχθεί ιδιαίτερα να μην υπάρχουν όροι που να εμφανίζονται σε άλλη γλώσσα. Επιπλέον έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό, έτσι ώστε να ενισχύεται η ισότητα των δύο φύλων.
Το προτεινόμενο λογισμικό καλύπτει όλες τους εκπαιδευτικούς στόχους που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για τα συγκεκριμένα μαθήματα και τις συγκεκριμένες τάξεις στις οποίες απευθύνεται.

 

Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου (CD-ROM)

Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου (ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Γεωγραφία Α' - Β' Γυμνασίου (ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7