Φροντίζω τον ευατό μου - Κινητικές Αναπηρίες

Φροντίζω τον εαυτό μου - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού

Φροντίζω τον εαυτό μου (CD-ROM)

Φροντίζω τον εαυτό μου (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΓΚΑΣΤΑΣΗΣ)

 

 

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7