Στους παρακάτω Συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και δράσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Προσβασιμότητα και την Ηλεκτρονική Ένταξη: