Συγχαρητήρια Επιστολή της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος: