Στον παρακάτω συνδέσμο μπορείτε να βρείτε τo κείμενο "Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο" σε EasytoRead μορφή:

EasytoRead Μορφή