Εδώ θα βρείτε τρεις γραμματοσειρές. Την YoyrTypeU, την MyTypeU και την Hands05.
Η πρώτη γραμματοσειρά (YoyrTypeU γραμματοσειράYoyrTypeU) περιλαμβάνει μόνο τις χειρομορφές του Ελληνικού Δακτυλικού Αλφαβήτου


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Δενυπάρχει διαφορά μεταξύ κεφαλαίων και πεζών.


Η δεύτερη γραμματοσειρά (MyTypeU γραμματοσειράMyTypeU) περιλαμβάνει τις χειρομορφές του Ελληνικού Δακτυλικού Αλφαβήτου και το αντίστοιχο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου.

Με την γραμματοσειρά MyTypeU έχετε την δυνατότητα να βλέπετε κάτω ακριβώς από τη χειρομορφή το αντίστοιχο γράμμα, οπότε η λέξη είναι ταυτόχρονα γραμμένη στο ελληνικό και το δακτυλικό αλφάβητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για να γράψετε κείμενο σε από τις δύο γραμματοσειρές YoyrTypeU ή MyTypeU πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Ελληνικό πληκτρολόγιο.


Η τρίτη γραμματοσειρά (Hands05)περιλαμβάνει όλες τις γνωστές χειρομορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (54 χειρομορφές).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για να γράψετε κείμενο στη γραμματοσειρά Hands05 πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Αγγλικόπληκτρολόγιο.


Η αντιστοιχία με τα πλήκτρα του λατινικού αλφαβήτου έγινε για τη διευκόλυνση των χρηστών (στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς) και δεν εξαρτάται από κάποιο γράμμα της αλφαβήτου. Για την αντιστοιχία πλήκτρου – χειρομορφής δείτε τον πίνακα των αντιστοιχιών πλήκτρων και χειρομορφών της γραμματοσειράς Hands05. Είναι ένα εργαλείο για την ηλεκτρονική και εύκολη καταγραφή των χειρομορφών των νοημάτων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ή όποιας άλλης νοηματικής γλώσσας έχει αυτές τις χειρομορφές.

Οι γραμματοσειρές χειρομορφών και του δακτυλικού αλφαβήτου διατίθενται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή και για τη χρήση τους απαιτείται εγκατάστασή τους στον υπολογιστή, όπου είναι εγκατεστημένες και όλες οι άλλες γραμματοσειρές.

Οι γραμματοσειρές δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ «Νόημα στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το 1999 και τροποποιήθηκαν το 2002 και το 2005 από τον Βασίλη Κουρμπέτη, Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) και τις τρεις γραμματοσειρές επιλέξτε εδώ.