Ένα πλήρες εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β' Δημοτικού, περιέχει προσαρμοσμένα όλα τα κείμενα του ανθολογίου της Α' και Β' τάξης του δημοτικού με κατάλληλο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (video) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) από φυσικούς νοηματιστές, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από μαθητές που έχουν πρόβλημα ακοής, κωφούς και βαρήκοους.

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β' Δημοτικού.(CD-ROM)

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β' Δημοτικού.(ΟΔΗΓΙΕΣ)

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β' Δημοτικού.(ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

 

Οδηγίες:

Για να διαβάσετε το cd-rom θα πρέπει είτε να το 'κάψετε' σε ένα άδειο cd, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή των Windows ή κάποια εξωτερική (π.χ. τo imgburn), είτε να το ανοίξετε, χωρίς εγγραφή σε cd, με κάποιο πρόγραμμα που διαβάζει αρχεία .iso (π.χ. το dtools lite free)

Για τα Windows 7 μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7

Οδηγίες εγγραφής για Windows 7