ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A ΤΑΞΗ
(Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B ΤΑΞΗ 
(Σ. Καρύπη, Μ. Χατζοπούλου) Ι.Ε.Π. 2018

 

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα
Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΑ.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα
Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
Εικονικό Βιβλίο

 Α.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές ΑναπηρίεςΑ.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες  A.P.S. Tyflokwfwshs
Α.Π.Σ. Τυφλοκώφωσης
 Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Kατάρτισης και Εκπαίδευσης

 A.P.S. gia mathhtes me Aftismo
Α.Π.Σ. για μαθητές με Αυτισμό


 Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση
Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά
Νοητική Καθυστέρηση
 Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση
Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣγια την εκπαίδευση Παιδιών μεΒαριά Νοητική Καθυστέρηση  
 Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄και Β΄ Βαθμίδας
Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής
Α΄και Β΄ Βαθμίδας
 Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα
Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες
Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα

Εικονικό Βιβλίο
 Diaforopoihmeno D.E.P.P.S. A.P.S. gia Tyfloys Mathhtes
Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ.
& Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές
   Διαφοροποιημένα  Α.Π.Σ. για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για Μαθητές
με Μαθησιακές Δυσκολίες