Το "ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ" ανάμεσα στα έργα που προβάλλονται σε συρμούς του ΜΕΤΡΟ στο το πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας Europe in my region , η οποία διοργανώνεται από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και μέσω της οποίας τα Κ-Μ της ΕΕ προχωρούν σε δράσεις προβολής και επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων πράξεών τους.

Οι συρμοί είναι σε κυκλοφορία από 9 Μαΐου και θα συνεχίσουν να είναι «ντυμένοι» με τις μακέτες πράξεων ΕΣΠΑ μέχρι 5 Ιουνίου. 

Επιπλέον στο σταθμό του Συντάγματος μέχρι και την Παρασκευή 20.5.2016 υπάρχει μια μικρή έκθεση φωτογραφιών που προβάλλει εκδηλώσεις των περιφερειών στο πλαίσιο της καμπάνιας Europe in my Region.

Europe in my region Το νέο "ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ" ανάμεσα στα έργα που προβάλλονται σε συρμούς του ΜΕΤΡΟ